fbpx
Powrót do listy aktualności

Laureaci 8. MFF Kino Dzieci 2021

Finał stacjonarnej odsłony festiwalu Kino Dzieci, to także czas rozdania nagród dla najlepszych filmów z tegorocznej edycji. Podczas gali zamknięcia 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci poznaliśmy zwycięskie tytuły. Nim na dobre przeniesiemy się do Internetu, by od 7 do 24 października oglądać festiwal online, poznajcie wszystkich tegorocznych laureatów i laureatki!

scroll down for english version

PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI

Kwiat Paproci – nagroda publiczności

Głosami widzek i widzów 20 miast najlepszym filmem Konkursu głównego w plebiscycie publiczności 8. MFF Kino Dzieci, zostaje film: Yakari i wielka podróż (tyt. oryg.Yakari – La grande Aventure), reż. Xavier Giacometti, Toby Genkel, Francja, Niemcy, Belgia, 2020.

 

JURY KONKURSU GŁÓWNEGO w składzie: Robert Drobniuch, Anna Dziewit-Meller, Anna Tatarska, Agata Romaniuk, Anna Wróblewska przyznało Nagrodę główną filmowi:

Jak ocalić smoka (tyt. oryg. Dragevokterens jul), reż. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy 2020.

W uzasadnieniu czytamy:

Za wielowymiarową historię o trudnych i aktualnych problemach współczesnego świata, opowiedzianą w sposób przyjazny dla młodego widza. Choć akcja filmu dzieje się w innym kraju, a jednym z bohaterów jest smok, to tak naprawdę jest to opowieść o tym, co dzieje się tu i teraz.

Wyróżnienie

Dziki Zachód Calamity Jane (tyt. oryg. Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary), reż. Rémi Chayé, Francja, Dania 2020.

W uzasadnieniu czytamy:

Wyróżniamy film o nieoczywistej urodzie, który uruchamia wyobraźnię dziecka i czyni z niego aktywnego widza. Jest to świetnie opowiedziana, inspirująca historia o przekraczaniu granic, narzuconych norm i siebie samej. 

 

JURY KONKURSU FILMOWYCH ODKRYĆ w składzie: Błażej Hrapkowicz, Adriana Prodeus, Jaśmina Wójcik przyznaje Nagrodę filmowi:

Krótkie wakacje (tyt. oryg. Jong chak yeok), reż. Kwon Min-pyo, Han-sol Seo, Korea Południowa 2020

W uzasadnieniu czytamy:

Za nieoczywiste połączenie realizmu i poezji, uzyskane w wyniku twórczej włóczęgi głównych bohaterek, które są współtwórczyniami filmu. Za podróż na koniec świata, w czasie której najważniejsze pytania zadawane są w bezpretensjonalny sposób.  

Wyróżnienie

Lada dzień (tyt. oryg. Ensilumi), reż. Hamy Ramezan, Finlandia, 2020

W uzasadnieniu czytamy:

Za pełną życia, optymistyczną i dramatyczną zarazem historię rodziny uchodźców, której udaje się ocalić swój wewnętrzny świat. Za perspektywę dojrzewającego chłopca, w której jest miejsce na wiele różnych emocji, przekonująco i sugestywnie zagranych przez odtwórcę głównej roli.

 

JURY KONKURSU KRÓTKICH DOKUMENTÓW w składzie: Alicja Gancarz, Katarzyna Ślesicka, Paweł Ziemilski przyznaje Nagrodę filmowi:

Madison pomiędzy (tyt. oryg. Madison midt imellem), reż. Ulla Søe, Dania, 2020

W uzasadnieniu czytamy:

Za przemyślaną i dojrzałą formę dokumentalną, pogłębione postaci, zróżnicowany sposób prowadzenia historii. W czasach, kiedy zmuszani jesteśmy do opowiedzenia się po którejś ze stron, ten film uczy otwartości, szukania drogi pomiędzy i tego, że w życiu nie ma podziału na białe i czarne, różowe i niebieskie.

Wyróżnienie

Yaren i słońce (tyt. oryg. Yaren en de Zon), Holandia, 2021

W uzasadnieniu czytamy:

Za wizualną czułość w opowiadaniu historii. Za odwagę i delikatność w poruszaniu tematów najtrudniejszych.

 

JURY ECFA (European Children’s Film Association) w składzie: Barbora Kyas, Jerzy Moszkowicz, Pantelis Panteloglou, Nagrodę przyznaje filmowi:

Jak ocalić smoka (tyt. oryg. Dragevokterens jul), reż. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy 2020.

W uzasadnieniu czytamy:

W filmie tym odnajdujemy niezwykle aktualne, humanistyczne przesłanie związane z problematyką dotykającą dzisiaj każdego już Europejczyka. Połączenie dwóch światów: realnego, małej migrantki ukrywającej się z lęku przed deportacją oraz fantasy, do którego przynależy zagubiony młody smok powoduje, że przekaz mówiący o potrzebie pochylenia się nad każdym stworzeniem, bez względu na to skąd przychodzi, okazania mu troski i opieki, będzie docierał do widowni złożonej nawet z małych dzieci. Film mądrze odnosi się do zagadnień ważkich i podstawowych, takich jak wolność czy odpowiedzialność człowieka za każde istnienie. Czyni to lekko i żartobliwie, co sprawia, że stanowił będzie dla najmłodszych zarówno wyborną rozrywkę jak i dobrze przyswajalną lekcję o sprawach ważnych dla każdego człowieka.

 

JURY SKS (Stowarzyszenie Kin Studyjnych) obradujące w składzie: Magdalena Cichocka, Ewa Jaskólska, Jola Myszka, Mateusz Rudak, swoją Nagrodę przyznaje filmowi:

Belle (tyt. oryg.竜とそばかすの姫 ), reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2021

W uzasadnieniu czytamy:

Za niezwykle aktualne oddanie dzisiejszych czasów, przepiękny i uniwersalny przekaz, subtelne ukazanie zagrożeń wirtualnego świata, ale także za odczarowanie jego ciemnej strony.

Wyróżnienie

Nawet myszy idą do nieba (tyt. oryg. Myši patří do nebe), reż. Jan Bubeniček, Denisa Grimmova, Czechy, Francja, Polska, Słowacja 2021

W uzasadnieniu czytamy:

Za uniwersalne podjęcie tematu śmierci i trudnych emocji towarzyszących utracie oraz za plastyczność i wspaniałe nawiązanie do klasycznej formy animacji.

 

JURY ZEF (Zespół Edukatorów Filmowych) obradujące w składzie: Bolesław Drochomirecki,Artur Lecybil, Agnieszka Piotrowska-Prażuch, przyznaje Nagrodę filmowi:

Moje życie to cyrk (tyt. oryg. Mon Cirque à Moi), reż. Miryam Bouchard, Kanada, 2020

W uzasadnieniu czytamy:

Czy dla każdego słowo wolność oznacza to samo? Jak – pozostając sobą –  nie wyrządzać krzywdy innym, szanując jej/jego potrzeby i przekonania? Miłość ojca i córki, a w tle trudny okres dojrzewania, poszukiwanie siebie, realizacja marzeń, wytrwałe dążenie do celu i trudna sztuka kompromisu. A wszystko to opowiedziane z humorem i urokiem, w filmie inspirowanym własnym życiem, przez reżyserkę filmu.

Wyróżnienie

Dziki Zachód Calamity Jane (tyt. oryg. Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary), reż. Rémi Chayé, Francja, Dania 2020.

W uzasadnieniu czytamy:

Za inspirującą (nie tylko dla dziewczyn), ciekawie opowiedzianą historię i czarującą wizualnie animację. Wild Wild West dla wszystkich!

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym twórcom i twórczyniom i zapraszamy do oglądania 8. MFF Kino Dzieci online od 7 do 24 października! 

Awards – english info

Main Competition

Award: Dragon Girl

For a complex story about difficult and current issues in the world today, told in a way that is friendly to young audiences. Although the film is set in another country, and one of the characters is a dragon, it is, actually, a story about what is happening here and now.

Special mention: Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary

We give a special mention to a film of unobvious beauty that triggers a child’s imagination and makes them an active viewer. It is a well-told, inspiring story about crossing boundaries, enforced norms and ourselves.

Short Documentary Competition

Award: Madison in Between

For the well-thought-out and mature documentary form, the in-depth characters, the varied way the story is told. In times when we are pressured to take sides, this film teaches us to be open-minded, to look for the path in between, and that life is not categorized in black and white, pink and blue.

Special mention: Yaren and the Sun

For visual tenderness in storytelling. For courage and subtleness in touching the most problematic topics.

Film Discoveries Competition

Award: Short Vacation

For an unobvious fusion of realism and poetry, achieved as a result of the creative “hanging out” of the girls main characters, who are the co-creators of the film. For a journey to the end of the world, during which the most important questions are asked in an unpretentious way.

Special mention: Any Day Now

A powerful, optimistic and – at the same time – tragic story of a refugee family that is able to save its private world. For the perspective of a growing boy, in which there is a place for various emotions, convincingly and suggestively played by the main actor.

European Children’s Film Association

Award: Dragon Girl

The jury of the European Children’s Film Association ECFA, meeting on October 1, 2021 online, consisting of: Pantelis Panteloglou, Jerzy Moszkowicz, Barbora Kyas after watching seven films in the Main Competition of the 8th International Kids Kino Film Festival, decided to award their organization’s prize to the film “Dragon Girl” directed by Katarina Launing. In this film we find an extremely current, humanistic message related to the problems affecting every European today. The combination of two worlds: the real world of a small migrant hiding for fear of deportation, and the fantasy world of a lost young dragon, makes the message about the need to care for every creature, no matter where it comes from, and to show it care, accessible even to young children. The film cleverly addresses important and fundamental issues such as freedom and man’s responsibility for every existence. It does so lightly and humorously, which makes it both an excellent entertainment for the youngest as well as a well digestible lesson on issues important to every human being.

Special mention: none 

The Film Educators Group (to ZEF): 

Award: My Very Own Circus

The Film Educators Group (ZEF) awarded  the film “My Very Own Circus”, directed by Miryam Bouchard. Does freedom mean the same for everyone? How, being oneself, do not harm others, respect their needs and beliefs? The love between a father and his daughter, and in the background the challenging adolescence, the self-exploration, the realisation of dreams, the determination to achieve goals and the difficult art of compromise. And all this told with humor and charm, in a film inspired by her directr’s life.

Special mention: Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary

Special Mention from The Film Educators Group (ZEF) for the film “Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary” directed by Rémi Chayé. For an inspiring (not just for girls), interestingly told story and visually enchanting animation. Wild Wild West for everyone!

Arthouse Cinemas Association (SKS):

Award: Belle

For its extremely up-to-date portrayal of today’s times, for its stunning and universal message, for its subtle illustration of the dangers of the virtual world, but also for its enchantment with its dark side.

Special mention: Even Mice Belong in Heaven

For its universal approach to the topic of death and the complicated emotions that accompany loss, as well as for its visuality and wonderful reference to the classic form of animation.