Kino Dzieci.Lab/ Kids Kino.Lab

Kontakt:
Zofia Horszczaruk
Koordynatorka Kino Dzieci.Lab i  Kino Dzieci Industry/
Project Manager of Kids Kino Industry and Kids Kino.Lab

zofia.horszczaruk@nowehoryzonty.pl | t 0048 606 457 594

Maciej Jakubczyk
Dyrektor Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, szef programu Kino Dzieci.Lab/
Head of the Education Department of the New Horizons Association, head of Kids Kino.Lab

maciej@nowehoryzonty.pl  | t 0048 22 530 66 40

 

__
FACEBOOK