Kino Dzieci.Lab/ Kids Kino.Lab

 

Od edycji 2019/2020 program przyjął nazwę Kino Dzieci.Lab. Więcej informacji na stronie.

Kids Kino.Lab it’s a new name of programme during 2019/2020 edition. More information.

 

/For English version scroll down/

Kino Dzieci.Lab to międzynarodowy program rozwoju projektów filmowych oraz seriali dla młodego widza. Przeznaczony jest dla scenarzystów i producentów, którzy w ramach trwających 10 miesięcy warsztatów, chcą rozwinąć swój pomysł na film lub serial do zaawansowanej wersji scenariusza oraz wstępnych założeń produkcyjnych. Przyjmujemy projekty aktorskie, animowane i dokumentalne. Do zgłaszania swoich projektów zapraszamy twórców z Belgii, Czech, Grecji oraz Polski.

Kino Dzieci.Lab powstało w 2014 r. (wcześniej pod nazwą Kino Dzieci.Pro). Obecna edycja jest 4. edycją warsztatów i zmieniła swoją formę na międzynarodową z włączeniem krajów partnerskich. Wśród projektów rozwijanych w ramach programu są m.in. „Tarapaty” („Double Trouble” w reż. Marty Karwowskiej, produkcja Koi Studio) – film, który zgromadził w Polsce największą liczbę widzów wśród polskich produkcji familijnych oraz trafił do dystrybucji m.in. na platformę Netflix.

Koszt udziału w 4. edycji Kino Dzieci.Lab to 1600 EUR + VAT. Koszt obejmuje uczestnictwo 2 osób (scenarzysta i producent) w 4. sesjach warsztatowych oraz sesjach on-line. W ramach kwoty pokrywane są m.in. koszty tutoringu, noclegów i akredytacji. Nie są pokrywane koszty transportu. Na warsztaty przyjętych zostanie 12 zespołów (scenarzysta i producent).

Organizatorem Kino Dzieci.Lab jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej, JE.F Festival oraz Zlin Film Festival. Partnerem Jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Nabór na 4. edycję trwa do 30 września 2019 r.

//////

Kids Kino.Lab is an international development programme for film projects and TV series for young audience. It is dedicated to script writers and producers who are interested in developing their film (live action, animation or documentary) or a TV series from a concept to a highly advanced script stage and initial production assumptions. For the submissions we invite projects coming from pour partnership countries: Belgium, Czech Republic, Greece and Poland. 

The project started in 2014 and this year’s edition will turn into a workshop edition. “Double Trouble” by Marta Karwowska (produced by Koi Studio) was among previous projects developed in the programme. Not only did it become a box office hit within Polish children’s films, but it was also distributed by Netflix.

The workshop price is 1600 EUR + VAT and includes the participation of two representatives in 4 workshop sessions as well as on-line sessions.  The cost of tutoring, accommodation and accreditation is included. The organizers do not cover transportation. 12 teams (script writer plus producer) will be selected to participate in the programme.

The main organizer of Kids Kino.Lab is the New Horizons Association. The programme is co-financed by the European Union, Polish Film Institute, JE.F Festival and Zlin Film Festival. Our partner is the International Young Audience Film Festival Ale Kino!

Call for projects for the 4th edition of Kids Kino.Lab lasts till September 30th 2019.