Warsaw Kids Film Forum

DZIEŃ 1 |  27.09.2017 (środa)

Konferencja skierowana jest do branży filmowej i medialnej w Polsce i Europie,
ze szczególnym naciskiem na przedstawicieli Europy Centralnej i krajów bałtyckich: producentów, scenarzystów, reżyserów, dystrybutorów, agentów sprzedaży, instytucji finansujących filmy, telewizji.

W trakcie pierwszego dnia będą odbywać się równolegle dwa wydarzenia:

Konferencja – poświęcona zagadnieniom produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz nowoczesnym możliwościom sprzedaży filmów i budowaniu marki + część skierowana do scenarzystów i reżyserów, skupiająca się na twórczych aspektach filmów dla dzieci.

Warsztaty Pitchingowe – intensywny kurs dla zakwalifikowanych projektów na pitching. Uczestnicy będą przygotowywani do profesjonalnej prezentacji swoich projektów przed gronem ekspertów i zaproszoną widownią, w kolejnych dniach Forum.

__

DZIEŃ 2 i 3  | 28 i 29.09.2017 (czwartek, piątek)

Pitching będzie podzielony na prezentacje projektów na wczesnym etapie developmentu oraz na projekty filmów na zaawansowanym etapie rozwoju z zagwarantowanym częściowym finansowaniem.

W Pitchingu wezmą udział 20-24 projekty z Polski i Europy.

W trakcie drugiego i trzeciego dnia będą odbywać się równolegle dwa wydarzenia:

Spotkania one-to-one  indywidualne spotkania z ekspertami i decydentami z Polski i Europy, podczas których będzie można szczegółowo omówić możliwości i szanse swojego projektu filmowego.

Na spotkania one-to-one będą prowadzone wcześniejsze zapisy. Więcej informacji wkrótce.

Stolik konsultantów – twórcy mają szanse omówienia swojego pomysłu, nawet na bardzo wczesnym etapie z wybranymi konsultantami, takimi jak: script doctor, dystrybutor, agent sprzedaży, przedstawiciel telewizji, konsultant producencki. Konsultacje w języku polskim i angielskim, dla wszystkich uczestników forum.

Na konsultacje będą prowadzone wcześniejsze zapisy. Więcej informacji wkrótce.