Kino Dzieci.Pro

Celem programu Kino Dzieci.Pro jest rozwój scenariuszy pełnometrażowych filmów dla młodego widza (aktorskich, animowanych i dokumentalnych) od synopsisu do drugiej wersji scenariusza. W ramach warsztatów uczestnicy opracowują również pakiet produkcyjny wraz ze wstępnym budżetem filmu.

W ramach programu pracuje 8 zespołów podzielonych na 2 grupy, z których każda ma swojego tutora scenariuszowego (Kirsten Bonnen Rask lub Philip Lazebnik). Podczas całych warsztatów wszyscy producenci mają również konsultacje z tutorem producentów (Ronald Kruschak).

Program składa się z 4. sesji warsztatowych, podczas których językiem wykładowym jest angielski.

I SESJA – SYNOPSIS – (5 dni): 1-5 grudnia

II SESJA – FINAL TREATMENT – (3 dni): 2-4 marca

III SESJA – FIRST DRAFT  – (5 dni): 7-11 czerwiec

IV SESJA – SECOND DRAFT i PITCHING TRAINING – (3 Dni): 7-9 wrzesień

Teksty treatmentu oraz scenariusz uczestnicy przesyłają tutorom oraz organizatorom 2 tygodnie przed zjazdem.

Pomiędzy sesjami odbywać się będą również konsultacje on-line.

Wybrane projekty będą zaprezentowane na Warsaw Kids Film Forum 2018.