Kino Dzieci.Pro

Celem programu Kino Dzieci.Pro jest rozwój scenariuszy pełnometrażowych filmów dla młodego widza (aktorskich, animowanych i dokumentalnych) od synopsisu do drugiej wersji scenariusza. W ramach warsztatów uczestnicy opracowują również pakiet produkcyjny wraz ze wstępnym budżetem filmu.

W ramach programu pracuje 8 zespołów podzielonych na 2 grupy, z których każda ma swojego tutora scenariuszowego (Kirsten Bonnen Rask lub Philip Lazebnik). Podczas całych warsztatów wszyscy producenci mają również konsultacje z tutorem producentów (Ronald Kruschak).

Program składa się z 4. sesji warsztatowych, podczas których językiem wykładowym jest angielski.

Sesja I warsztatów – początek grudnia 2017 – sesja potrwa 5-6 dni

Sesja II warsztatów – uczestnicy przyjeżdżają z TREATMENTEM – luty 2018 – sesja potrwa 3-4 dni

Sesja III warsztatów – uczestnicy przyjeżdżają z I WERSJA SCENARIUSZA – koniec maja 2018 – sesja potrwa 5 dni

Sesja IV warsztatów – uczestnicy przyjeżdżają z II WERSJA SCENARIUSZA, w trakcie zjazdu odbywa się również PRZYGOTOWANIE DO PITCHINGU – początek września 2018 – sesja potrwa 3-4 dni

Teksty treatmentu oraz scenariusz uczestnicy przesyłają tutorom oraz organizatorom 2 tygodnie przed zjazdem. Dokładne daty sesji podane zostaną do 6 listopada.

Pomiędzy sesjami odbywać się będą również konsultacje on-line.

Wybrane projekty będą zaprezentowane na Warsaw Kids Film Forum 2018.