Kino Dzieci.Pro

Nabór na 3. edycję trwa do 15 października 2017.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

1. Cykl warsztatów skierowany jest do dwuosobowych zespołów scenarzysta-producent z Polski.

2. Koszt udziału w warsztatach wynosi 5.000 zł (plus VAT), obejmuje koszt szkolenia, konsultacji i obiadów w trakcie sesji w Warszawie. W przypadku ewentualnych sesji wyjazdowych organizator zapewni również zakwaterowanie.

3. Wymagane doświadczenie członków zgłoszonego zespołu:

a) Scenarzysta – doświadczenie literackie najlepiej w zakresie literatury dla dzieci oraz mile widziane  doświadczenie scenariopisarskie w filmie fabularnym aktorskim lub animowanym. (Brak doświadczenie filmowego nie jest dyskwalifikujące).

b) Producent musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej w momencie składnia wniosku. Ponadto  powinien posiadać doświadczeniem w branży filmowej jako producent wiodący, koproducent, kierownik koprodukcji lub producent wykonawczy.

4. W projekcie mogą brać udział tylko te osoby, które zadeklarują pełne uczestnictwo we wszystkich sesjach warsztatowych  oraz zobowiążą się do realizacji kolejnych etapów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Językiem warsztatów będzie język angielski. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

JAK APLIKOWAĆ

1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rejestracyjny (nabór zakończył się 15 października) oraz przesłać dodatkowe materiały wedle instrukcji zawartych w formularzu na adres kidsindustry@nowehoryzonty.pl.

2. Na adres mailowy kidsindustry@nowehoryzonty.pl należy przesłać w języku angielskim:

a) 5-10 stron (znormalizowanego tekstu, 1800 znaków na stronie) – synopsisu filmu. Synopsis powinien zawierać zarys akcji całego filmu.

b) Opis bohaterów (1 strona). Charakterystyka głównych postaci filmu.

c) Opis świata (1 strona). Charakterystyka i opis miejsca akcji filmu, przedstawienie zasad świata, w którym żyją bohaterowie filmu.

d) Eksplikacja autorów (1 strona) opisująca dlaczego ich projekt jest dla nich ważny, dlaczego chcą go zrealizować i dlaczego to właśnie oni powinni zrobić ten film.

e) Bio scenarzysty i producenta. Jeżeli scenarzysta nie ma doświadczenia filmowego, pełen opis dorobku literackiego.  (350 znaków).

f) Zdjęcia producenta i scenarzysty w formacie 1000x1000px.

3. Zgłoszenia dotyczą tylko kompletnych 2-osobowych zespołów scenarzysta-producent.

KIEDY

1. Ostateczny termin składania aplikacji: 15 października 2017.

2. Drugi etap rekrutacji to rozmowy z wybranymi zespołami na Skypie z udziałem tutorów, w terminie: 20-27.10.2017.

3. Termin opublikowania listy zakwalifikowanych projektów oraz listy projektów rezerwowych: 6.11.2017.

INFO DODATKOWE

1. Reżyserzy związani z rozwijanymi projektami mogą bezpłatnie brać udział w II i III sesji warsztatów, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ich transportu, zakwaterowania i wyżywienia.

2. Osoby zarejestrowane na stronie rekrutacji uzyskają dostęp do wybranych przez organizatorów przykładowych filmów które mogą posłużyć za inspirację oraz innych materiałów zalecanych przez organizatorów.

3. Sesje warsztatowe odbywać się będą w Warszawie lub okolicach.