Kino Dzieci.Lab/ Kids Kino.Lab

Kontakt:
Zofia Horszczaruk
Koordynator Kino Dzieci.Pro i Warsaw Kids Film Forum/
Project Manager of Warsaw Kids Film Forum and Kids Kino.Pro

zosia.horszczaruk@warsawkidsff.pl | t 0048 606 457 594

Maciej Jakubczyk
Dyrektor Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, szef programu Kino Dzieci.Pro./
Head of the Education Department of the New Horizons Association, head of Kids Kino.Pro

maciej@nowehoryzonty.pl  | t 0048 22 530 66 40

 

__
FACEBOOK